FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक २०७९/०७/०६, २०७९/०७/०२०, २०७९/०८/०५ र २०७९/०८/२२ को निर्णयहरु

७९-८० 02/12/2023 - 12:53 PDF icon कार्यपालिका निर्णय सार्वजनिक सम्बन्धमा मंसिर सम्म.pdf

आ.व.२०७९/८० को चौथो कार्यपालिका बैठक विवरण।

७९-८० 10/13/2022 - 15:30 PDF icon असोज १० गते.pdf

आ.व.२०७९/८० को तेस्रो कार्यपालिका बैठक विवरण।

७९-८० 10/13/2022 - 15:30 PDF icon भदौ २४ गते.pdf

आ.व.२०७९/८० को दोस्रो कार्यपालिका बैठक विवरण।

७९-८० 10/13/2022 - 15:29 PDF icon भदौ १० गते.pdf

आ.व.२०७९/८० को पहिलो कार्यपालिका बैठक विवरण।

७९-८० 10/13/2022 - 15:28 PDF icon साउन १९ गते.pdf

गाउँसभा बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएका परिपत्रहरु ।

७७/७८ 04/01/2021 - 11:29 PDF icon new doc 2021-04-01 11.28.43.pdf

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गरिएका पत्रहरु ।

७७/७८ 04/01/2021 - 11:20 PDF icon new doc 2021-04-01 11.10.17.pdf

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु सार्वजानिकीकरण सम्बन्धी जानकारी।।।

७७/७८ 04/01/2021 - 10:55 PDF icon new doc 2021-04-01 10.52.02.pdf

२०७६।०६।२८ मा बसेकाे गाउँकार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 10/16/2019 - 11:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक ०६।२८.pdf

आ व २०७६।७७ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

७६/७७ 08/21/2019 - 15:47 PDF icon आ व २०७६।७७ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट.pdf