FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०८९/८० मा सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको विवरण ७९-८० 02/05/2024 - 14:58 PDF icon सामाजिक सुरक्ष लाभग्राही संख्या.pdf
म्याग्दे गाउँपालिकाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन (O&M) प्रतिवेदन-२०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 13:06 PDF icon O&M 2080_compressed.pdf
म्याग्दे गाउँपालिकाको प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण। ८०/८१ 09/11/2023 - 11:52 PDF icon CamScanner 08-27-2023 13.50 (1).pdf
कार्यालय स्वात प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण ८०/८१ 09/03/2023 - 13:07 PDF icon CamScanner 08-27-2023 13.50.pdf
कृषि स्नातक प्राविधिक अधिकृत छैटौँ तहको आवेदन फाराम ७९-८० 08/16/2022 - 14:54 PDF icon कृषि अधिकृत आवेदन फाराम.pdf
शाखागत कार्य सम्पादन सम्झौता ।।। ७७/७८ 02/13/2022 - 16:47 PDF icon कार्य सम्पादन सम्झौता.pdf
IT Officer TOR ७७/७८ 02/02/2022 - 09:35 PDF icon IT Officer TOR (कार्यशर्त विवरण).pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम मस्यौदा । ७७/७८ 03/09/2021 - 12:14 PDF icon local curriculum of Myagde cl 1-5.pdf
म्याग्दे गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या सम्बन्धी वस्तुगत विवरण ७७/७८ 08/05/2020 - 11:25 PDF icon Myagde Pop Report_2076 (Autosaved).pdf
म्याग्दे गाउँपालिकामा करार सेवामा आवेदन दिनका लागि दरखास्त फाराम ७७/७८ 08/04/2020 - 16:06 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf

Pages