FAQs Complain Problems

म्याग्दे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ?

अतिनै राम्रो
40% (72 votes)
राम्रो
23% (41 votes)
ठिकै
18% (33 votes)
सन्तोष जनक
19% (34 votes)
Total votes: 180

वडा पदाधिकारी